VWS komt 7 januari met mobiele vraagbaak

Het ministerie van VWS trekt het land in met een ‘mobiele vraagbaak’. Dit is een stand waar mensen hun vragen kunnen stellen aan het ‘Informatiepunt langdurige zorg en jeugd’ over de veranderingen in de AWBZ en de jeugd-GGZ. 

De 'mobiele vraagbaak' is onderdeel van de​ landelijke publiekscampagne ‘Nederland verandert, de zorg verandert mee’.

Woensdag 7 januari tussen 14.30 - 18.00 staat de 'mobiele vraagbaak' van VWS bij Intermetzo Zonnehuizen, Utrechtseweg 69, Zeist (Veldheim). ​

Op woensdagmiddag 7 januari kunnen ouders en jongeren tussen 14:30 en 18:00 uur met al hun vragen over de veranderingen in de (jeugd)zorg terecht bij de mobiele vraagbaak van het Ministerie van VWS. De mobiele vraagbaak is deze middag te gast bij Intermetzo Zonnehuizen, Utrechtseweg 69 in Zeist.

Vanaf 15:00 uur zal ook wethouder Johan Varkevisser aanwezig zijn. De heer Varkevisser is sinds 2010 wethouder van Zeist voor D'66. Jeugd is onderdeel van zijn portefeuille en daarmee ook de decentralisatie van de Jeugdzorg, de implementatie en uitvoering van de Jeugdwet, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Jeugdparticipatie.  

De manier waarop we samen leven en samen zorgen, verandert. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken op het gebied van (jeugd)zorg werk en inkomen. Deze veranderingen kunnen veel vragen oproepen bij inwoners die nu langdurige zorg of jeugdzorg krijgen. Houd ik bijvoorbeeld mijn recht op zorg? Word ik straks door een andere hulpverlener geholpen of waar kan ik aankloppen als ik extra ondersteuning nodig heb? Jongeren, ouders en bewoners van Zeist zijn welkom om op 7 januari langs te komen en hun vraag te stellen.