Intermetzo organiseert Symposium 'Lessen om te leren'

Intermetzo organiseert maandag 16 maart het symposium 'Lessen om te leren' in jeugddorp De Glind. Dit ter gelegenheid van het afscheid van drs. A.M.C. Profittlich, directeur Intermetzo Onderwijs. Tijdens het symposium staan we stil bij het belang van passend onderwijs binnen de residentiële jeugdzorg. Met sprekers uit verschillende invalshoeken (onderwijs, wetenschap, zorg) gaan we op zoek naar succesfactoren; wat werkt voor deze complexe doelgroep kinderen?

Binnen de residentiële jeugdzorg krijgen kinderen die niet meer thuis kunnen wonen onderwijs. Het betreft een complexe doelgroep. Kinderen met psychiatrische, gedrags- en criminele problematiek (veelal door gebeurtenissen vanuit een eerdere levensfase) en kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Het is essentieel dat deze kinderen onderwijs krijgen, zodat ze kunnen (blijven) participeren in de samenleving en andere problematiek zoals werkeloosheid, verslaving en crimineel gedrag uitblijft.

Hen 'passend onderwijs' te bieden is een uitdaging. Passend onderwijs houdt voor ons namelijk in dat alle leerlingen binnen regulier en speciaal onderwijs, een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden.  Dat vraagt om een sterke inhoudelijke samenwerking van partijen vanuit verschillende systemen (zorg, onderwijs). 

Zou u ook graag aanwezig willen zijn op het Symposium 'Lessen om te leren' en heeft u zich nog niet aangemeld? U bent van harte welkom. U kunt u maandag 16 maart voor aanvangst van het symposium aanmelden bij de receptie in de Glindster, Jeugddorp De Glind. Bekijk de uitnodiging voor het programma en de locatiegegevens.

voorpagina uitnodiging symposium lessen om te leren.png