Gezinshuis-Plus wint Alliantie Award

Gezinshuis-Plus heeft samen met SAAF de Alliantie Award van 10.000 euro gewonnen. De jury was lovend: 'beide initiatieven slagen erin om zeer kwetsbare kinderen uit de gesloten jeugdzorg op te nemen in een gezinssituatie en ze daar met intensieve zorg te laten opgroeien.'   


v.l.n.r. projectleider SAAF en Rob de Munck (Gezinshuis-Plus)


Gezinshuis-Plus en pilot SAAF

Gezinshuis-Plus is een initiatief van Intermetzo, Gezinshuis.com en de Rudolphstichting; pilot SAAF van Gezinskring 't Huys. Twee projecten met één doel: kinderen uit de gesloten zorg in huis plaatsen. Gezinskring 't Huys is met hun pilot SAAF de inspiratie geweest voor de ontwikkeling van het concept Gezinshuis-Plus. Meer informatie over Gezinshuis-Plus kunt u hier lezen.
 

Voorbeeldfunctie

Achtergrond van de prijsvraag van Alliantie Kind in Gezin is een bepaling in de nieuwe Jeugdwet, die op 1 januari 2015 van kracht werd. Hierin staat dat kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen een ander thuis moet worden geboden in een pleeggezin of gezinshuis. Op allerlei plaatsen in het land zoeken organisaties, professionals en burgers naar manieren om dat op een goede manier te realiseren. Met de prijsvraag stimuleert de Alliantie dat goede initiatieven navolging krijgen.

Innovatieprijs Intermetzo/Jeugdformaat
Lees ook het nieuwsbericht 'Intermetzo en Jeugdformaat winnen innovatieprijs voor project traumaverwerking'.