Inspecties tevreden over JJI Lelystad

JJI Lelystad voldoet overwegend en volledig aan de eisen die aan de kwaliteit van de sanctietoepassing worden gesteld. Dat concluderen de inspecties Veiligheid en Justitie, Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid na een doorlichting van JJI Lelystad in november 2014. JJI Lelystad is de zevende JJI van in totaal negen die op deze wijze is ge├»nspecteerd.

Onderstaand totaaloverzicht laat de scores zien op de onderdelen rechtspositie, omgang, interne veiligheid, maatschappij beveiliging, maatschappelijke re-integratie en organisatieaspecten.
Donkergroen betekent dat JJI Lelystad volledig voldoet aan de normen en verwachtingen van de Inspectie Veiligheid en Justitie, lichtgroen overwegend maar niet volledig, oranje in beperkte mate en rood voldoet niet.
afbeelding lelystad.jpg

De inspecties constateren een aantal verbeterpunten die ook door JJI Lelystad al zijn gesignaleerd. Verbeteracties waren hiervoor reeds in gang gezet, onder meer inzet van EVC trajecten om het opleidingsniveau van de pedagogische medewerkers op het gewenste niveau te krijgen; inzet van een actief ziekteverzuimbeleid voor een lager ziekteverzuim en inzet van extra trainingen om alle medewerkers voldoende te trainen in omgaan met agressie en geweld. De inspectie onderschrijft in haar rapport deze verbeterpunten.

Het Rapport 'Doorlichting JJI Lelystad' kunt u hier downloaden.