Klachtencommissie

Slaagt u er niet in (samen met de klachtenfunctionaris of (patiënten) vertrouwenspersoon) een oplossing te vinden voor uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie. De klachtencommissie is onafhankelijk, geen van de leden werkt bij Intermetzo. De commissie is zo samengesteld dat zij de klachten onbevooroordeeld en op deskundige wijze kan handelen. U kunt uw klacht alleen schriftelijk bij de klachtencommissie indienen. U kunt dit doen door dit klachtenformulier in te vullen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen. De contactgegevens over de klachtencommissie vindt u op dit overzicht..

De klachtencommissie  onderzoekt uw klacht en bepaalt of uw klacht wel of niet wordt behandeld. Als uw klacht wordt behandeld dan volgt er een hoorzitting. Dat betekent dat je je klacht mondeling mag komen toelichten. Dit geldt ook voor de persoon waarover je klaagt. De klachtencommissie werkt volgens wettelijke bepalingen en kijkt of Intermetzo zich aan de wet en andere regelingen houdt.

Op basis van haar bevindingen geeft de klachtencommissie adviezen aan de Raad van Bestuur om de gang van zaken binnen Intermetzo  te verbeteren.  Uiteraard laat de klachtencommissie je weten wat het advies of uitspraak is en wat ermee is gedaan. Het indienen van een klacht heeft geen negatieve gevolgen voor je behandeling en zorg. Ook is je privacy gewaarborgd.

Het indienen van een klacht heeft vanzelfsprekend geen negatieve gevolgen voor de behandeling en zorg voor uw kind. Ook is uw privacy gewaarborgd.

-Jaarverslag van de Klachtencommissie 2014