​SNAP (Stop-Nu-Ander-Plan)

Sommige jonge kinderen vallen op vanwege hun onaangepaste gedrag op de basisschool, op straat of op de sportclub. Ze hebben moeite om hun boosheid te controleren. Ondanks hun jonge leeftijd reageren ze vijandig, zijn ze agressief en vertonen ze al delinquent of ernstig antisociaal gedrag. Schooluitval en criminaliteit liggen op de loer, als er niet ingegrepen wordt. 

SNAP zorgt dat kinderen op school

en uit de problemen blijven
 

SNAP (Stop Nu Ander Plan) is een emotie- en agressie regulatietraining voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar die op deze jonge leeftijd al ernstige gedragsproblemen vertonen. Bij SNAP leren kinderen en hun ouders vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. SNAP helpt kinderen om in het moment te stoppen en na te denken voordat ze iets doen, om zo betere keuzes te maken.

Het gezinsgerichte behandelprogramma uit Canada is evidence based (gebaseerd op gegevens uit kwantitatief en kwalitatief wetenschappelijk onderzoek). In meerdere landen (onder meer Engeland, de Verenigde Staten en Denemarken) passen behandelaars het programma succesvol toe. In Nederland is Intermetzo licentiedrager van deze succesvolle integrale methodiek. Kind, ouders, school, politie, SAVE, gemeentelijke instanties en behandelaars komen bij elkaar in het SNAP-protocol, zodat iedereen dezelfde taal gaat praten en het kind op 1 manier wordt aangesproken. 


Wilt u meer informatie over SNAP en de mogelijkheden?
Neem dan contact op met een van onze poliklinieken in uw regio
(op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur):

Polikliniek Intermetzo Lelystad  088 547 79 00
Polikliniek Intermetzo Zeist        030 694 53 99
Polikliniek Intermetzo Zutphen   088 547 85 00
Polikliniek Intermetzo Almelo     088 547 79 60