Vertrouwenspersoon

Wilt u liever uw klacht bespreken met iemand buiten Intermetzo, dan kan dat bij de (patiënten) vertrouwenspersoon. U kunt met hem of haar uw klacht en wensen bespreken. Hij of zij kan een objectief advies geven of u helpen de klacht verder bespreekbaar te maken. De (patiënten) vertrouwenspersoon doet alleen iets als u daarom vraagt. Hij/zij heeft geheimhoudingsplicht en zal dus nooit informatie aan derden doorgeven zonder uw toestemming.

Wilt u de vertrouwenspersoon bellen of mailen? Dan kunt u kijken op dit overzicht.