Intermetzo biedt zorg aan op grond van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Cliënten die deze zorg ontvangen kunnen hun klacht voorleggen aan Intermetzo. Bent u niet tevreden met het oordeel van Intermetzo dan bestaat de mogelijkheid dit voor te leggen aan de Geschillencommissie. 

Hieronder de contactgegevens van de Geschillencommissie:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
T : 070-3105371
W: www.degeschillencommissie.nl