Intermetzo biedt zeer gespecialiseerde zorg (derdelijns zorg) en zet zich in voor kinderen en jongerens die nergens anders meer terecht kunnen. Voor de zorg bij Intermetzo is een verwijzing, beschikking of een indicatie nodig. Deze kunt u krijgen via uw gemeentelijke voorziening (bijvoorbeeld het buurt- of wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin), de huisarts, collega-instellingen of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bekijk in dit overzicht welke verwijzing of beschikking de cliënt nodig heeft afhankelijk van het zorgproduct of neem contact op met het cliëntservicebureau.

Cliëntservicebureau
Postbus 94
7200 AB  Zutphen
clientservicebureau@intermetzo.nl
T 088 547 70 04