​Klacht

Wij nemen je klacht serieus

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze zorg en/of behandeling. Wij vinden het belangrijk dat je ons laat weten wat je dwars zit. Daarover gaan we graag met je in gesprek . Dat kan met je perspectiefbegeleider of behandelaar. Kom je er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen.Om welke klacht het ook gaat, we nemen je klacht serieus. Voor ons is je klacht belangrijke informatie om jouw zorg te verbeteren.

Om je klacht zo goed mogelijk af te handelen, hebben wij een klachtenregeling. De klachtenregeling is er om te zorgen dat jouw klacht serieus wordt genomen en dat hiermee zorgvuldig wordt omgegaan. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden die je daarbij hebt. 

Laat je klacht horen

Als je een klacht hebt, kun je die het beste bespreken met de persoon om wie het gaat, bijvoorbeeld je mentor, behandelaar of groepsleider. Zo'n gesprek is niet altijd makkelijk om te voeren, maar meestal werkt het verhelderend.

Klachtenfunctionaris

Misschien vind je het vervelend of moeilijk om je probleem of klacht te bespreken met je perspectiefbegeleider of behandelaar. Misschien wil je er wel over praten maar niet met hem of haar. Je kan dan in gesprek te gaan met een onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bespreekt eerst samen met jou de klacht. En bekijkt of de klacht op een andere manier kan worden opgelost.  De klachtenfunctionaris kan bijvoorbeeld bemiddelen tussen jou en de behandelaar of groepsleider. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met je informatie.

Wil je weten wie je klachtenfunctionaris is? Op de groep hangen posters met zijn/haar gegevens. Je kunt het natuurlijk ook vragen aan je begeleider of stuur een e-mail naar klachtenfunctionaris@intermetzo.nl.

Vertrouwenspersoon

Wil je liever je klacht bespreken met iemand buiten Intermetzo, dan kan dat bij de (patiënten) vertrouwenspersoon. Je kunt met de vertrouwenspersoon je klacht en wensen bespreken. De vertrouwenspersoon kan een objectief advies geven of je helpen de klacht verder bespreekbaar te maken. De vertrouwenspersoon doet alleen iets als jij dat met hem of haar afspreekt. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal dus nooit informatie aan derden doorgeven zonder jouw toestemming.

Wil je de vertrouwenspersoon bellen of mailen. Vraag je begeleider naar de contactgegevens of kijk op dit overzicht.

Klachtencommissie

Slaag je er niet in (samen met de klachtenfunctionaris of (patiënten) vertrouwenspersoon) een oplossing te vinden voor je klacht? Geef je klacht dan door aan de klachtencommissie.  De klachtencommissie is onafhankelijk, geen van de leden werkt bij Intermetzo. De commissie is zo samengesteld dat zij de klachten onbevooroordeeld en op deskundige wijze kan behandelen. Je kunt je klacht alleen schriftelijk bij de klachtencommissie indienen. Je kunt dit doen door dit klachtenformulier in te vullen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen. Kijk voor de contactgegevens over de klachtencommissie op dit overzicht..

De klachtencommissie  onderzoekt je klacht en bepaalt of je klacht wel of niet wordt behandeld. Als je klacht wordt behandeld dan volgt er een hoorzitting.  Dat betekent dat je je klacht mondeling mag komen toelichten. Dit geldt ook voor de persoon waarover je klaagt.

Op basis van haar bevindingen geeft de klachtencommissie adviezen aan de Raad van Bestuur om de gang van zaken binnen Intermetzo  te verbeteren.  Uiteraard laat de klachtencommissie je weten wat het advies of uitspraak is en wat ermee is gedaan. Het indienen van een klacht heeft geen negatieve gevolgen voor je behandeling en zorg. Ook is je privacy gewaarborgd. 

Jouw klacht, wij doen er iets mee

Wat je ook doet. Het belangrijkste is dat je je klacht laat horen. Alleen dan kunnen wij samen op zoek gaan naar oplossingen. Jouw melding kan leiden tot verbetering van ons werk, dat is niet alleen belangrijk voor jou, maar ook voor andere kinderen.