Medezeggenschap

 

Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Op deze manier geven wij onze cliënten via u een stem. Wij vinden het belangrijk om deze inbreng te gebruiken in ons werk. U als cliënt van Intermetzo weet als geen ander hoe onze zorg verloopt. Wij kunnen u het beste helpen als u uw ideeën, adviezen en suggesties met ons deelt. Alleen dan kunnen wij ervoor zorgen dat onze zorgverlening wordt verbeterd. De cliëntenraden komen op voor de gemeenschappelijke belangen van cliënten die in behandeling zijn bij Intermetzo. Cliëntenraden zijn een belangrijke en nuttige gesprekspartner voor de directie en de Raad van Bestuur. U kunt via de cliëntenraad invloed uitoefenen op onze organisatie. 

De cliëntenraad heeft instemmingsrecht als het gaat om bijvoorbeeld de veiligheid, gezondheid, voeding, hygiëne en recreatiemogelijkheden. Dit betekent dat wij voor deze onderwerpen naar de cliëntenraad moeten luisteren. Bij belangrijke veranderingen binnen onze organisatie vragen wij de cliëntenraad om advies. Maar zij mogen ons ook ongevraagde adviezen geven, bijvoorbeeld om verbeterpunten aan te kaarten. Op deze manier kunnen wij onze zorg blijven verbeteren. 

Wilt u dat uw stem en mening gehoord worden en wilt u zich inzetten voor andere cliënten? Word dan lid van de cliëntenraad en neem contact op via e-mail clientenraad@intermetzo.nl. Heeft u vragen of wilt u graag meer weten over de cliëntenraad? Stuur dan eveneens een mail naar clientenraad@intermetzo.nl

Algemene informatie over cliëntenraden kunt u vinden op de websites van de cliëntenorganisatie NPCF (www.npcf.nl), het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (www.hetlsr.nl) of het Landelijk Platform GGZ (www.platformggz.nl/lpggz).