Twee Stromen

Twee Stromen is een kleinschalige GGZ-polikliniek in Zuthpen. Wij bieden erkende hulpverlening aan ouders en kinderen van 4 tot 18 jaar vanuit een antroposofisch ge├»nspireerde en holistische visie.

Wij bieden hulp bij angsten en onrust, moeite met aandacht en concentratie, problemen in het contact of de hechting, onverwerkte ervaringen of verdriet en opstandigheid.


Wie helpen wij?
Wij richten ons op thuiswonende of in instellingen verblijvende kinderen en hun ouders en verzorgers uit Zutphen en de wijde omtrek. Door duurzame, kwalitatief hoogwaardige, multidisciplinaire onderzoeken en behandelingen te bieden. Wij gaan uit van de gezonde kanten en het zelfhelende vermogen van kinderen en hun ouders. We ondersteunen ouders, opvoeders en kinderen bij het ter hand nemen van de eigen ontwikkelingsopgave, door middel van 'state of the art' onderzoeken en behandeling.

Wij zijn hierbij gespecialiseerd in:

  • Angststoornissen, psycho-trauma's waaronder enkelvoudige en chronische trauma's, maar ook trauma's ten gevolge van seksualiteit.
  • Psychopathologie bij een licht verstandelijke beperking.
  • Psychiatrische klachten, samenhangend met hoogsensitiviteit.

 

Wat doen wij?
Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering. Onze onderzoeken, adviezen en behandeling zijn op maat gesneden. Dit doen wij aan de hand van het werken met een multidisciplinair team, waardoor wij de hulpvraag vanuit verschillende invalshoeken bekijken en stellen een classificatie. In een diagnostisch beeld beschrijven we de kwaliteiten en ontwikkelingsopgaven van het kind en de ouders. Op basis daarvan geven wij adviezen.

Ons behandelaanbod bestaat uit:

Speltherapie beeldcommunicatie; Cognitieve gedragstherapie, EMDR en psycho-educatie; Cursus voor broertjes en zusjes; Farmacotherapie; Antroposofische medicatie; Ouderbegeleiding, systeemtherapie en oudercursussen; Meditatie-trainingen voor professionals; Kunstzinnige therapie; Muziektherapie; IPG; d.w.z. hulpverlening in de thuissituatie van het gezin. 

Wij werken nauw samen met eerstelijns therapeuten van lichaamsgerichte antroposofische behandelingen, waaronder kinderfysiotherapie en euritmietherapie.

 
 

Multidisciplinair team
Het team van polikliniek Twee Stromen bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, AVG arts, orthopedagogen, GZ psychologen, systeemtherapeuten, (spel)therapeuten en psychodiagnostici.

 

Hoe komt u bij ons terecht?
U ontvangt onze hulp op verwijzing van de huisarts, Bureau Jeugdzorg of een medisch specialist. Ons hulpaanbod wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

U kunt zich telefonisch aanmelden bij de polikliniek in Zutphen, waarna u een inschrijfformulier ontvangt. Samen met uw kind wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens de intake maakt u kennis met de hulpverlener, die tevens uw contactpersoon wordt. Uw hulpvragen en onderzoeksdoelen worden in de intake besproken en wij leggen dit vast in een persoonlijk zorgplan.

In de onderzoeksfase kijken wij naar uw kind en uw gezin, de school en/of de leefgroep van uw kind. Daarna volgt een adviesgesprek, waarin wij de resultaten van de onderzoeken en de opvoedingsadviezen met u delen. Daarna start, indien u dat wenst, de behandelfase.

 

Contact
Houtwal 16, 7201 ES Zutphen
T: 088 547 8500