​Mensenhandel

Al jaren neemt het aantal geregistreerde jonge slachtoffers van loverboys en mensenhandel toe. Om deze doelgroep binnen Intermetzo zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden, doet Intermetzo onderzoek naar mensenhandel.  Dit doen we in huis maar ook in samenwerking met andere organisaties. Zo hebben we met Expertisecentrum Kwetsbare Meiden een zorgprogramma opgezet voor de slachtoffers van binnenlandse mensenhandel.


Samenwerking
Intermetzo is bij de aanpak van loverboy- en mensenhandelproblematiek actief binnen het Expertisecentrum Kwetsbare Meiden (www.eckm.nl). Het Expertisecentrum Kwetsbare Meiden is een plek waar kennis wordt gebundeld en verder ontwikkeld, zodat adequaat ingespeeld kan worden op de hulpvraag van kwetsbare meiden.   

Publicaties
De uitkomsten van de onderzoeken over mensenhandel zijn gepubliceerd. Onderstaand vind je de laatste publicaties.
(wordt aangevuld)

Contact    
Heb je vragen over dit kennisthema, over de onderzoeken of heb je vragen? Neem dan contact op met Jeanine te Velthuis, jtevelthuis@intermetzo.nl.