Moeder&Kindhuis


Het Moeder&Kindhuis is een locatie van Intermetzo waar we jonge (aanstaande) moeders van 12 t/m 23 jaar opvangen. De moeders hebben ernstige gedrags-en/of psychische problematiek en zijn soms licht verstandelijk beperkt. Vanwege hun problematiek bij het doorlopen van hun ontwikkeling zijn zij onvoldoende in staat zelfstandig voor hun kind te zorgen. Bij het Moeder&Kindhuis krijgen deze jonge moeders, in een veilige en gestructureerde leefomgeving, de ruimte om te oefenen met hun nieuwe rol van moeder en het vergroten van de opvoedingsvaardigheden.

Wat doet het Moeder&Kindhuis?

Het Moeder&Kindhuis biedt een gestructureerde en gespecialiseerde behandel- en begeleidingsomgeving voor de moeder en haar kind. ​De moeder wordt geholpen bij:
-eigen problematiek(-en)
-het ontwikkelen van een gezond interactiepatroon tussen moeder en kind
-het vergroten van haar opvoedingsvaardigheden

Het einddoel is dat de moeder hoofdopvoeder blijft van haar kind en zichzelf op adequate wijze staande kan houden in de maatschappij.

Mogelijkheden binnen het Moeder&Kindhuis

Het aanbod van het Moeder&Kindhuis bestaat uit:
-Gesloten en zeer gestructureerde behandelgroep (24-uursbegeleiding)
-Besloten behandelgroep gericht op opbouwen zelfstandigheid en zelfredzaamheid (24-uursbegeleiding)
-Zelfstandige wooneenheden met ambulante behandeling en begeleiding met een 24-uurs bereikbaarheid
-Extramurale begeleiding en behandeling van jonge moeders en hun gezin met een woning op eigen naam
-Psychodiagnostiek en specialistische GGZ behandelingen in samenwerking met Polikliniek Intermetzo Zutphen
-Klinische Gezinsbehandeling in ontwikkeling, momenteel pilotfase.

Aanmelden Moeder&Kindhuis

Het Moeder&Kindhuis van Intermetzo is aangewezen als accommodatie voor gesloten jeugdzorg en als AWBZ-instelling. Er kan vanuit het hele land worden geplaatst. Voor vragen over het Moeder&Kindhuis, benodigde indicaties en directe aanmelding kunt u contact opnemen met ons cliëntservicebureau via telefoonnummer 088-5477004 of e-mail clientservicebureau@intermetzo.nl.

Bekijk voor meer informatie de factsheet Moeder&Kindhuis.

 

Moeder&Kindhuis.jpg