Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer

​Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT) is een intensief begeleidingsprogramma voor jongeren tussen 16 en 24 jaar die terugkeren uit detentie of vanwege meerdere delicten in aanraking zijn gekomen met justitie. NPT is een bewezen effectief begeleidingstraject, uitgevoerd door een multidisciplinair team van ervaren professionals op het gebied van nazorginterventie. NPT is een vrij toegankelijk begeleidingsprogramma; iedereen kan zich aanmelden. Het programma wordt uitgevoerd door Intermetzo.

Het primaire doel is zorgen dat jongeren niet terugvallen in delinquent gedrag en niet meer met politie en justitie in aanraking komen. De begeleiding is erop gericht dat jongeren zelfstandig kunnen functioneren en een zinvolle positie innemen in de maatschappij.

NPT: bewezen effectieve begeleiding

NPT is erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Het programma is gebaseerd op klinisch relevant onderzoek en effectiviteitsstudies. Het integreert wetenschappelijk onderbouwde interventies tot een multimodaal programma, gericht op het verminderen van criminogene factoren.

Wilt u meer informatie over het begeleidingsprogramma Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer? Bekijk dan hier de factsheet.