Ondersteuningsregeling Veilig Werken in de Zorg 2015

Gezinshuisouders hebben regelmatig te maken met verbaal en/of fysiek ongewenst gedrag van kinderen en jongeren in hun gezinshuis. Dit blijkt uit incidentenmeldingen van de afgelopen jaren. Zij gaven aan behoefte te hebben aan meer tools, die hen helpen om te gaan met dit gedrag en dit gedrag te voorkomen.

Om die reden heeft Intermetzo begin 2015 subsidie aangevraagd bij de Ondersteuningsregeling Veilig Werken in de Zorg. Deze subsidie is ook toegekend. Hierdoor heeft Intermetzo de gezinshuisouders een training kunnen aanbieden met als doel:

  1. gezinshuisouders zijn zo danig toegerust, dat zij zich bewust zijn van eigen patronen, krachten en mogelijkheden. Ze weten daarin hun eigen grenzen te bewaken.
  2. gezinshuisouders hebben voldoende vaardigheden en kennis om ongewenst/grensoverschrijdend gedrag te herkennen. Ze weten hier adequaat mee om te gaan.
  3. gezinshuisouders kunnen een veilig leefklimaat creëren voor zichzelf binnen het gezinssysteem, waarbij de kinderen kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen.

Kortom een training die niet alleen ingaat op het vergroten van kennis en vaardigheden, maar ook dieper in gaat op eigen waarden/normen en overtuigingen. De verwachting is dat deze training een breder en blijvender effect heeft.

De training heeft plaatsgevonden in de periode van september 2015 tot december 2015 en werd verzorgd door Courage- training en persoonlijke begeleiding. De training bestond uit drie gezamenlijke bijeenkomsten, met tussen deze bijeenkomsten door driemaal intervisie in kleinere groepjes.

Uit evaluaties en gesprekken is naar voren gekomen dat de gezinshuisouders zich meer bewust zijn geworden van hun eigen patronen, welke al vanuit gezin van herkomst zijn doorgegeven. Ieder kind heeft een gezin van herkomst en neemt dus ook eigen patronen mee. Gezinshuisouders zijn zich daardoor meer bewust wat het effect van deze patronen kunnen zijn binnen het gezinshuis. Ze hebben geleerd dat gedrag eigenlijk communicatie is en dat zij dit gedrag nu anders lezen. 'Wat wil de jongere nu werkelijk vertellen?' De drama driehoek en de winnaarsdriehoek vanuit de Transactionele Analyse is een tool geworden, waarmee gezinshuisouders anders kunnen reageren.

Intermetzo heeft de gezinshuisouders uitgenodigd om het geleerde verder te gaan toepassen. En om het geleerde verder te onderzoeken, zodat deze training verder gaat doorwerken. Dit doet we door inzet van coaches, systeembegeleiders en gedragswetenschappers, maar ook door het stimuleren van casuïstiekbespreking binnen de intervisie-/leergroepen.