​Hulp thuis

Soms gaat het niet goed met uw kind. Er zijn thuis en/of op school ernstige problemen. Als u daar samen met uw kind niet uitkomt, is Intermetzo er voor u. Wij bieden verschillende soorten hulp voor u en uw gezin.

Intermetzo biedt onderzoek en behandeling aan kinderen en jongeren (van 6 t/m 23 jaar) die vastlopen in hun ontwikkeling. Het gaat om kinderen of jongeren die problemen ervaren in hun eigen functioneren en niet lekker in hun vel zitten. Daardoor komen zij in conflict met zichzelf of met hun omgeving. De jongeren voelen zich angstig en depressief of ze worden druk, onrustig, boos en agressief. Zij krijgen daardoor gemakkelijk ruzie met hun ouders, vrienden, leerkrachten en andere mensen. Anderen sluiten zich juist meer en meer af voor hun omgeving. Er ontstaan zorgen en het is eigenlijk niet duidelijk wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren om de problemen op te lossen.

Multidisciplinaire teams, bestaande uit verschillende professionals waaronder een psychiater, GZ-psycholoog en gezinstherapeut, stellen dan samen met u en uw kind het eigen perspectief vast. Het perspectief van het kind en de jongere geeft antwoord op de vraag waar hij eventueel samen met de ouders naar toe werkt. Wij vinden het belangrijk om daarbij aan te sluiten bij dat wat al goed gaat, om vervolgens vanuit de aanwezige krachten te komen tot mogelijke oplossingen.

Onderzoek en/of behandeling vindt plaats op de polikliniek, thuis of daar waar de kinderen en jongeren wonen.

Intermetzo Zonnehuizen
Bij Intermetzo Zonnehuizen (link naar algemene pagina ZH) bieden wij hulp thuis vanuit een antroposofische inspiratiebron.