​​​​​​​​Bestuur en Toezicht

Per 1 september 2016 is de bestuurlijke fusie middels een overname van Intermetzo door Pluryn een feit. De rechtspersoon en het label Intermetzo blijven bestaan. De Raden van Bestuur zijn samengevoegd. Intermetzo wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. De dagelijkse sturing is in handen van de Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht.

Jaarlijks wordt conform de Zorgcode door de Raad van Toezicht de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vastgesteld. 

Met betrekking tot  de honorering voor de leden van de Raad van Bestuur conformeert Intermetzo zich aan de op 1 januari 2014 in werking getreden  de “Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector” Als gevolg van deze regeling is een sectorale Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT-norm) van toepassing. De bezoldiging van Raad van Bestuur overschrijdt de norm niet (overgangsrecht is van toepassing).  

Directie

De directie wordt gevormd door:

 • Hilda Barnhoorn (regio Utrecht)
 • Erwin Duits (regio Gelderland, Overijssel en overig landelijk)
 • Belia Haasbroek (regio Flevoland)
 • Ignace Vermaes (regio Eindhoven)
 • Aart Slob (Bedrijfsvoering)

Geneesheer directeur 

 • Nick Goddard

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door:

 • Rob de Jong (voorzitter)
 • Monique Kavelaars (lid)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Pluryn/Intermetzo bestaat uit:

 • Dhr. J.J.M. Thielen, voorzitter
 • Mevr. U.M. Aalbers
 • Mevr. Y.S.M. Bieshaar
 • Mevr. J.E. van Popta
 • Dhr. A.P.J. Höppener
 • Dhr. G.H.A.M. van Berlo


Stichting

Intermetzo is ontstaan door een fusie en samenwerking tussen de instellingen Rentray, Leo Stichting Groep, Zonnehuizen en Lindenhorst-Almata. Intermetzo bestaat uit Stichting Intermetzo Zorg met een ANBI-status en bijbehorend BTW nummer 820496571 en Kamer van Koophandelnummer 41042380. Het fiscaal nummer is 42.37.298.

 

Maatschappelijk jaarverslag Intermetzo

 • 2014
 • 2015 
  De financiële jaarrekening Intermetzo 2015 volgt eind 2016 (sectoraal uitstel verleend tot december 2016).