​​​Invloed op beleid: cliëntenraad

Bij Intermetzo is de medezeggenschap georganiseerd in verschillende lokale overlegorganen als ouder- en jongerenraden, ieder met een eigen ontstaansgeschiedenis. Op centraal niveau worden de belangen van de cliënten behartigd door de cliëntenraad. Hierin zitten de ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers van kinderen en jongeren die gebruikmaken van de dienstverlening van Intermetzo. Zij vormen een belangrijke gesprekspartner voor directie en raad van bestuur.

Waarom een cliëntenraad?

De cliëntenraad is een belangrijke gesprekspartner voor directie en raad van bestuur. Zij heeft de wettelijke bevoegdheid om ongevraagd en gevraagd advies te geven over het beleid van Intermetzo, bijvoorbeeld over veiligheid, gezondheid, voeding, hygiëne, huisvesting en recreatiemogelijkheden. En Intermetzo is verplicht om met dat advies rekening te houden.

Nu kan de cliëntenraad dit alleen goed doen als ze weet wat er leeft onder de kinderen en hun ouders. Daarom is het belangrijk dat er genoeg mensen in de cliëntenraad zitten, als het even kan uit alle verschillende onderdelen van Intermetzo.

Lid worden?!

De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden. Dat valt niet mee omdat we meestal te maken hebben met ouders die veel aan hun hoofd hebben. Dat geldt echter ook voor de leden van de cliëntenraad. Toch zijn ze bij de raad gegaan omdat ze het belangrijk vinden dat de stem van de cliënt gehoord wordt. Omdat ze graag meepraten, meedenken en meehelpen om de zorg blijvend te verbeteren. En meer dan een paar avonden per jaar kost het niet.

Wilt u ook meedoen? Of wilt u eerst meer informatie? Mail dan naar: cliëntenraad@intermetzo.nl.

Algemene informatie over cliëntenraden is te vinden op de websites van de cliëntenorganisatie NPCF (www.npcf.nl), het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (www.hetlsr.nl) of het Landelijk Platform GGZ (www.platformggz.nl/lpggz).

Onze cliëntenraad

Ilkana Goya Yusifova
Erik de Gruyter
Ton Holslag
Eric de Koning
Robert Slis
Leendert van Leeuwen