​Specialistisch Gezinswonen

Specialistisch Gezinswonen is een woonplek in een kleinschalige setting voor kinderen en jongeren met complexe gedragsproblemen, die niet meer thuis kunnen wonen. Hun ontwikkeling is dermate verstoord dat een professionele vervangende opvoedsituatie nodig is. In Specialistisch Gezinswonen wordt de kracht van het gezinsleven gecombineerd met de stabiliteit en continuïteit die professionele opvoeders bieden. Op indicatie is specialistische behandeling beschikbaar. 

Doel

Het doel van Specialistisch Gezinswonen is om het kind een stabiele en veilige plek te bieden in een professionele gezinssituatie. Hij groeit in het gezin op tot een gezonde volwassene, die een zinvolle bijdrage levert aan de maatschappij. Dit perspectief is leidend en van daaruit worden subdoelen geformuleerd passend bij het kind of de jongere.

Voor wie?

Specialistisch Gezinswonen is er primair voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar met complexe gedragsproblemen op meerdere levensgebieden. Zij kunnen niet meer thuis wonen. De gedragsproblemen zijn het gevolg van chronisch trauma en/of verstoorde gehechtheid en/of een licht verstandelijke beperking. De kinderen zijn bijvoorbeeld getuige geweest van huiselijk geweld, slachtoffer van seksueel misbruik, andere vormen van mishandeling en/of verwaarlozing. Deze gebeurtenissen hebben ernstige en langdurige gevolgen gehad voor hun ontwikkeling en hun gedrag.

Daarnaast kunnen kinderen bij het Specialistisch Gezinswonen terecht, als zij tijdelijk niet thuis kunnen wonen en een kleinschalige (gezins)setting nodig hebben om een terugkeer naar huis of een pleeggezin mogelijk te maken. Ook kinderen met psychiatrische problematiek (autisme/MCDD) die professionele opvoeding nodig hebben kunnen in het Specialistisch Gezinswonen terecht om de gedragsproblematiek te verminderen.
 

Aanpak

Het programma Specialistisch Gezinswonen bestaat uit onderstaande modules, welke in een geïntegreerd dagprogramma worden aangeboden:

 • Verblijf in een gezin
 • Geïndiceerd psychodiagnostisch onderzoek en behandeling
 • Dagbesteding/onderwijs
 • Vrije tijd
 • Systeembehandeling (op indicatie)

Vormen Specialistisch Gezinswonen


Intermetzo kent meerdere vormen van Specialistisch Gezinswonen:

 • Gezinshuizen
  Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van residentiële zorg, waarbij de medewerker begeleiding, opvoeding, verzorging en behandeling biedt binnen het eigen gezin. In een gezinshuis wonen één tot vier kinderen met mogelijk eigen kinderen van medewerker.
 • GezinshuisPlus
  GezinshuisPlus is bedoeld voor kinderen die op het moment van opname tussen de 8 en 14 jaar oud zijn. Zij laten gedrag zien wat in aanmerking komt voor een gesloten setting. Voor deze kinderen is een leefgroep echter te groot of niet passend en een regulier gezinshuis van Intermetzo niet toereikend. In een GezinshuisPlus wordt gewerkt aan het voorkomen van een gesloten plaatsing, herstel van het gewone leven en het creëren van perspectief.


Bij alle vormen van Specialistisch Gezinswonen is tenminste één opvoeder als opgeleide en gekwalificeerde professional in dienst bij Intermetzo of heeft een samenwerkingscontract als franchiser. De gezinshuizen van Intermetzo zijn verspreid over heel Nederland.

Wilt u meer informatie? Lees hier de factsheet Specialistisch Gezinswonen of neem contact op met ons Cliëntservicebureau.