Residentieel Behandelen

Het programma Residentieel Behandelen is een 24-uursvoorziening voor kinderen en jongeren die, ook met maximale hulp en begeleiding, niet thuis kunnen blijven wonen. Voor hen zijn andere programma's van Intermetzo op dat moment niet het passende antwoord op de hulpvraag. Een residentiële opname is noodzakelijk. Deze duurt zo kort als mogelijk en is altijd gericht op het opgroeiperspectief van het kind of de jongere: thuis of in een gezinsvervangende situatie. Het programma kent verschillende specialisaties, afgestemd op de verschillende kenmerken en behoeften van de kinderen en jongeren. 
 

Doel

Het doel van het programma Residentieel Behandelen is om de voorwaarden te scheppen, die nodig zijn om de ontwikkeling weer op gang te brengen. Hierdoor kan het kind zo snel als mogelijk opgroeien op een vaste plek (thuis of in een vervangend thuis). 
 

Voor wie?

Het programma Residentieel Behandelen is gericht op kinderen en jongeren van 5 tot 23 jaar met meervoudige complexe problematiek wat zich uit in ernstig ontregeld en voor de omgeving ontregelend gedrag. Er is sprake van ernstige gedragsproblemen, al dan niet met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische en systeemproblematiek. Zij zijn op meerdere gebieden vastgelopen in hun ontwikkeling. Eerdere hulpverlening heeft deze ontwikkeling niet weer op gang gebracht. Er is sprake van acute of dreigende onveiligheid voor het kind zelf of zijn omgeving.


Plaatsing in een 24-uursvoorziening is vrijwillig of gedwongen. In het laatste geval is er sprake van een geldige juridische basis tot plaatsing. 


Specialisaties

Het programma Residentieel Behandelen kent verschillende specialisaties, gericht op de problematiek van de kinderen en jongeren. Zo kennen we specialisaties voor:

 • Kinderen en jongeren met voorliggende gedragsproblematiek.
 • Kinderen onder de 12 jaar.
 • Kinderen en jongeren met complex trauma.
 • Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.
 • Tienermoeders met gedragsproblemen.
 • Slachtoffers van binnenlandse mensenhandel.
 • Kinderen en jongeren met voorliggende psychiatrische problematiek in combinatie met ontwikkelingsachterstanden.
 • Kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis.
 • Kinderen en jongeren met problematisch middelengebruik.
 • Kinderen en jongeren met een acuut veiligheidsprobleem (crisisopname).

 

Aanpak

Het programma Residentieel Behandelen bestaat uit onderstaande modules, welke in een geïntegreerd dagprogramma worden aangeboden:

 • Behandelverblijf (in een open, gesloten of forensische setting)
 • Geïndiceerd psychodiagnostisch onderzoek en behandeling
 • Dagbesteding/onderwijs
 • Vrije tijd
 • Systeembehandeling
 •  

 

Wilt u meer informatie? Lees de factsheet Residentieel Behandelen of neem contact op met ons Cliëntservicebureau.