​Samenwerking

Intermetzo hecht veel waarde aan het uitwisselen van kennis met samenwerkingspartners. Door kennis met elkaar te delen, kunnen we doelgerichte behandelingen aanbieden. De verblijfsduur van kinderen en jongeren wordt korter en de effectiviteit van de behandelingen neemt toe. Daarom zijn wij lid van diverse kennisnetwerken, vormen wij met andere organisaties consortia en werken wij samen met hogescholen en universiteiten.

Hogescholen en universiteiten
Radboud Universiteit
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam

Consortia
Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ)
Consortium Consense P.
Forca (forensisch corsortium adolescenten)
Academische werkplaats autisme regio Utrecht
Wetenschappelijk consortium rondom gedragsstoornissen
Gezinspiratieplein
Academische Werkplaats Risicojeugd

Kenniscentra
Kenniscentrum VOBC/ LKC-LVG
Commissie EFCAP
Landelijke kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Expertisecentrum Jeugdzorg Twente
SEJN (effectieve jeugdzorg Nederland)
Top referent trauma centra
Wetenschappelijk raad Monitor JeugdzorgPlus