​Specialistisch Groepswonen

In het Specialistisch Groepswonen van Intermetzo worden kinderen en jongeren begeleid, ondersteund en opgevoed. Zij hebben zorgvragen, die onvoldoende beantwoord kunnen worden in een gezinscontext of een reguliere woongroep.

 

Doel

Het doel van een verblijf binnen het Specialistisch Groepswonen is het herstellen en hanteerbaar maken van het perspectief van een kind. Dit staat voor het begeleiden en behandelen van het kind in de drie milieus waarin hij zich begeeft: wonen, school en vrije tijd. Er is aandacht voor basale zorg (zoals het aanleren van alledaagse vaardigheden), ondersteuning van het kind (omgaan met eigenheid, omgaan met anderen) en behandeling.

 

Voor wie?

Specialistisch Groepswonen is er voor kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar, die zijn vastgelopen op meerdere levensgebieden. Hun ontwikkeling is dusdanig verstoord en/of bedreigd, dat een professionele vervangende opvoedsituatie nodig is. Bij deze kinderen is sprake van een combinatie van bijvoorbeeld chronisch trauma, verstandelijke beperking, verstoorde gehechtheid, psychiatrische problematiek, syndromen, huiselijk geweld, beperkte draagkracht gezin en levensgebeurtenissen. Een groot deel van deze kinderen is geplaatst op basis van een kinderbeschermingsmaatregel en een deel is vrijwillig geplaatst.

Als een vervangende gezinssituatie nodig is, geven wij de voorkeur aan het programma Gezinswonen. Maar niet alle kinderen en jongeren kunnen hier gebruik van maken, bijvoorbeeld door agressief gedrag, extreem claimgedrag of juist het afweren van contact, geen grenzen kunnen leggen, waardoor continu toezicht nodig is. Ook kan een goede match met een gezinshuis ontbreken. Door de complexiteit van de hulpvraag kunnen de kinderen ook niet opgroeien in een reguliere woongroep. Het Specialistisch Groepswonen is dan het antwoord.

 

Aanpak

Het programma Specialistisch Groepswonen kent de volgende modules:

  • Wonen en verblijf op de leefgroep
  • Dagbesteding/ Onderwijs
  • Vrije tijd
  • Training
  • Behandeling

 

Wilt u meer informatie? Lees  hier de factsheet  Specialistisch Groepswonen of neem contact op met ons Cliëntservicebureau.