Specifieke woongroep op een terrein

De specifieke woongroep met zeer intensieve begeleiding en behandeling en gedragsregulering, is bedoeld voor kinderen en jongeren die voornamelijk functioneren op het niveau van een matige  verstandelijke beperking. Ze hebben daarnaast psychiatrische problemen (dat zich kan uiten in agressief gedrag gericht op de omgeving of zichzelf) en/of gedragsproblemen. Er is sprake van een disharmonische ontwikkeling en een verhoogd stress niveau, wat maakt dat ze sterk afhankelijk zijn en blijven van de volwassenen in hun omgeving. De kinderen en jongeren zijn tussen de 4 en 18 jaar met uitloop naar 20 jaar. Ze zijn vastgelopen in hun ontwikkeling met een hulpvraag voor beeldvorming, diagnostiek en behandeling om de ontwikkeling weer in beweging te krijgen.  Om de veiligheid voor de kinderen en jongeren te waarborgen wordt gewerkt aan een zo veilig mogelijk pedagogisch klimaat. De kinderen en jongeren brengen hun jeugd door op het terrein. Elke groep heeft zijn eigen hulpvraag en accenten in het klimaat. De zorg wordt geboden in een beschermde woonomgeving op één locatie die gericht is op de drie milieus; wonen, dagbesteding/ onderwijs en vrije tijd. Dat alles dicht bij elkaar zit versterkt de gemeenschapszin.


Bij Intermetzo Zonnehuizen  wonen kinderen in gezinshuizen en woongroepen die werken vanuit een antroposofische inspiratiebron.