Tuchtrecht SKJ

Een jeugdzorgwerker werkt aan de hand van een Beroepscode. Een beroepscode is een soort handleiding die beschrijft hoe een jeugdzorgwerker zijn werk moet doen. Als je van mening bent dat hij/zij dit niet goed doet, kun je een klacht indienen via het tuchtrecht SKJ. Kijk voor meer informatie op  www.skjeugd.nl.