Wachttijden 


Overzicht van onze wachttijden

De wachttijd verschilt sterk per locatie. Mocht er op het moment van aanmelding geen beschikbare plaats zijn binnen de behandelgroep, dan kan de jongere op de wachtlijst geplaatst worden. Het cliëntservicebureau onderhoudt tijdens de wachttijd schriftelijk contact met de verwijzer. Wanneer er een beschikbare plaats is, neemt het cliëntservicebureau contact op met de cliënt.


Het cliëntservicebureau kan u ook inzicht geven in de eventuele wachttijden.

Cliëntservicebureau
Postbus 94
7200 AB  Zutphen
clientservicebureau@intermetzo.nl
T 088 547 70 04